”Omtag!” – Lekotoper

5 september 2023

Nu påbörjar Urbio ett nytt Vinnova-projekt i samarbete med Örebro kommun som fördjupar lekotop-arbetet genom att undersöka en mer flexibel byggprocess och en platsanpassad uppbyggnad av park i stor skala. Projektet heter ”Omtag! – nya sätt att bygga park” och kommer bland annat undersöka återbruk av material i större skala, olika typer av växtbäddar samt  gestaltade element i naturlika miljöer.