Inre hamnen i Visby

10 april 2019

Nu drar landskapsarbetet för Inre hamnen i Visby igång! Området där Visby möter havet ska omdanas med nya byggnader, torgytor och platsbildningar och ambitionen är att få Inre hamnen att leva under årets alla månader. Urbio tar fram landskapsprinciper och förslagsskisser för hur hamnliv och stadsliv kan vävas samman till nya helheter.