Stadshagen på Kungsholmen står inför en omfattande förtätning med omkring 1200 nya bostäder planerat att stå färdigt till 2023. Förutom Electrolux-tomten ritar URBIO nu även på Rasbranten, ett projekt med de tre byggherrarna Einar Mattsson, Byggnadsfirman Erik Wallin samt Folkhem.