URBIO’s VD Mattias Gustafsson föreläste på Stockholm Stads seminarieserie ”Kompetensprogram för Norra Djurgårdsstaden” i etappen Brofästet. Föreläsningen förmedlade bland annat erfarenheter av att arbeta med optimering av grönytefaktor i etappen Norra 2, NDS.