Programhandling Eriksdalsbadet

29 mars 2022

Friluftsområdet kring Eriksdalsbadet står i begrepp att renoveras om några år i samband med att också badhuset uppdateras. Urbio har nu i uppdrag att, i samarbete med Cowi Projekt och AIX m fl, arbeta fram en programhandling för upprustning av bassängområde, entrétorg och lekplats.