I URBIOs senaste två idéprojekt undersöker vi möjligheterna att amplifiera naturtyper som också blir platsinterventioner och som distribueras systematiskt genom staden för att fungera som ny-gamla spridningssamband för faunan. Läs gärna artikeln på hållbarstad.se här >