Om minne och landskap

5 april 2022

I Urbio’s senaste artikel på Hållbarstad diskuterar vi vikten av minne kopplat till livsmiljöer i både städer och på landsbygden. Minnen av det vackra och det betydelsefulla är rent av en faktor för stadslandskapens resiliens, något som vi som stadsplanerar behöver understödja och vidareutveckla. Läs hela artikeln här>