“Stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter måste formulera vilka slags gaturum som bör eftersträvas, så att dagens teknikutvecklare får med sig dessa parameter in i utformningen av morgondagens mobilitetslösningar.” Läs URBIOs senaste debattartikel på Hållbarstad.se här >