På uppdrag av Atrium Ljungberg arbetar nu URBIO med landskapsfrågorna på de första delarna av stadsomvandlingen på Nobelberget i Nacka. Området ska få ca 550 nya lägenheter samt kontor/verksamheter och en förskola. Projektet inkluderar torgytor, förskolegård, stråk och bostadsgårdar.