Pop-up-park i Sollentuna!

25 maj 2021

Urbio håller just nu på att ta fram förslagsskisser för ny pop-up-park i centrala Sollentuna. På en framtida byggtomt ska för ett par år iordningställas för utevistelse och samvaro med ytor för både foodtrucks och publika aktiviteter samt möjligheter till att informera om pågående stadsutvecklingen runt omkring!