Frontar Hållbart Byggande

11 juni 2020

I det senaste numret av Hållbart Byggande (2/2020) berättar Urbios VD Mattias Gustafsson om kontorets arbete med att skapa morgondagens gröna och attraktiva stadsmiljöer och passar på att slå ett slag för landskapsarkitekters kompetens att lösa en del av stadens framtida utmaningar. Läs hela artikeln här >