“Vad händer med stadens gaturum när bilinnehavet sjunker och bilåkande blir en smart on-demand-tjänst? Allemansgatan är mer som långsträckta torgbildningar, där golvet samnyttjas smartare mellan de olika trafikslagen.” Läs URBIO’s senaste krönika här >