URBIO arbetar med en parallellskiss för strukturplan Kolkajen-Tjärkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden i team med Kjellander + Sjöberg och Urban Minds m fl. Fullt utbyggd 2030 kommer NDS hysa 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.