På uppdrag av Vasallen i Strängnäs arbetar URBIO nu med utformning av park- och torgytor i Eldsundsviken (gamla regementsområdet P10) vid Mälarens strand. Här ska en uthållig, sjönära stadsdel med tydlig identitet skapas med totalt ca 2000 nya bostäder.