Om tak för rekreation

23 april 2019

När stadslandskap tätnar behöver potentialen i byggnadernas möte med himlavalvet nyttjas allt oftare som ytor för rekreativa ändamål. När gårdarna blir skuggiga kan taklandskapen erbjuda andra typer av värden. Förutom sol och vind finns här också det mer privata läget – något som kan saknas på gott och ont nere i gårdsmiljön. Läs Urbios artikel på Hållbarstad här>