Strukturskiss i västra Umeå

19 juni 2019

Urbio har tillsammans med Warm in the Winter arbetat fram en strukturplan för området Kronoparken/Marklundskurvan i västra Umeå. Strukturplanen ska ge en helhetsbild av områdets utvecklingspotential med särskilda knäckfrågor om överbryggning av de barriärer som finns mellan områdena Umedalen och Grubbe, samt skapa kvalitativ grönska.