Högt beläget på berget i anslutning till Danvikshem, med finfina utblickar ut över Stockholms inlopp, planeras nu för ny bostadsbebyggelse med drygt 100 nya lägenheter med inriktning på 55+boende. URBIO har fått i uppdrag av HSB Bostad att vidareutveckla konceptet för utemiljön.