I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se vill vi trumma för vikten av kvalitativa skolor och skolgårdar och potentialen med att samnyttja skolans alla faciliteter med det övriga lokalsamhällets olika verksamheter. Spegla vikten av kunskap genom att låta skolorna bli de nya prestigeprojekten framöver! Läs hela artikeln här >