Stadsutveckling i Örgryte

23 januari 2023

Urbio jobbar just nu med bostadsområdet Prästgårdsängen i Örgryte, Göteborg. Det befintliga 70-talsområdet ska byggas ut med nya bostäder och ett torg. Nu stundar ett spännande arbete med framtagande av programhandling för platsen!