URBIO har i team med WRS och SE Landskap fått i uppdrag av Järfälla kommun att ta fram program för en ny vattenpark i anslutning till stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden. Arbetet syftar till att gestalta en rad ekosystemtjänster som vattenrening, habitat för växter och djur samt rekreation för människor.