Ny grannskapspark i Gubbängen

26 augusti 2020

Knektparken, som Urbio ritat på uppdrag av Exploateringskontoret på Stockholm stad, är nu under intensivt anläggande. Här har Urbio gestaltat gångstråk, nya sittmöbler och en samlande mötesplats med grill. Här kommer också planteras flerskiktad grönska bestående av perenner, buskar och träd med blommor, höstfärger och bär.