Utflyktslekplatser vid Görväln

18 december 2018

På uppdrag av Järfälla kommun utvecklar nu Urbio utflyktslekplatser som ska placeras på strategiska punkter i landskapet i Görvälns naturreservat, nordvästra Stockholm. Tanken är att platserna ska bli attraktiva målpunkter med både rörelselekar och fantasieggande utformning, där barnet ges chansen att lära känna naturen bättre.