Vattenspel och arboretumgalleri med konstnärliga trädskydd pryder den nya entréplatsen till Karsuddens sjukhus. Biofila värden och utemiljöns positiva inverkan på hälsa är utgångspunkter när URBIO gestaltar utemiljön vid om- och tillbyggnad av sjukhuset.