Skisser för Tekniska museet

30 november 2020

Det håller på att hända intressanta saker på Tekniska museets innergård. Här håller en ny upplevelsearena för vetenskapskommunikation ritat av Elding Oscarsson på att förverkligast och i samband med detta har Urbio tagit fram gestaltningskoncept och förslagsskisser på för mingel och utomhusutställningar.