Nydaning av Nykvarn

10 november 2020

Centrala delarna av det sörmländska stationssamhället Nykvarn står inför en omfattande nydaning. Här kommer nya stadskvarter, attraktiva torgytor, levande gaturum och en grön fickpark. Urbio hjälper just nu till med landskapsgestaltning av de första etapperna på uppdrag av MOKO och Slättö.