Det finns en underutnyttjad potential i stadens glömda mellanrum. Läs URBIO’s nya artikel om strategier för aktivering av vatten och kajer, bergsbranter och ytor under broar. Genom ”Platsskrällar” skapas nya förutsättningar för ett rikt stadsliv!