Rörelsefrämjande i Strängnäs

13 december 2022

Under hösten har Urbio på uppdrag av Strängnäs kommun arbetat med rörelsefrämjande miljöer i två pilotområden inom kommunen – Södra Årby i Läggesta samt Södra Stadsskogen i Strängnäs tätort. Kommunen har som ambition att i de båda områdena skapa goda förutsättningar för ett aktivt och rörelsefrämjande liv för sina invånare och förutom att ha bistått i processen har Urbio även tagit fram två rapporter och förstudier för de båda områdena med konkreta förslag på inslag och miljöer.