Förskolegård på Nobelberget

12 september 2019

När Panncentralen på Nobelberget ska omvandlas till förskola så är det i ett område med starkt lutande terräng. För att förstå den komplexa suterräng-situationen har landskapsprojekteringen understötts av 3D-modulering. Just nu arbetar vi på Urbio med att ta fram bygghandlingar på förskolegården som ansluter till byggnader på tre olika våningsplan. Beställare är Atrium Ljungberg i samarbete med TL Bygg och arkitekt är White.