Parkmiljöer kring Örebro slott

20 december 2022

Just nu arbetar Urbio med ett spännande och roligt uppdrag i parkmiljöerna kring Örebro slott, där det kulturhistoriska perspektivet tar stor plats. Efter årsskiftet ser vi fram emot att arbeta vidare med ett utvecklingsförslag som tar vara på befintliga kvaliteter och bidrar till att lyfta parkmiljöerna ytterligare!