10 juni 2013

Kalejdoskopiska närmiljöer

Vad skapar QIMBY (Quality In My BackYard)? Svar: kalejdoskopisk landskapsarkitektur! Det är dags att fylla...

30 maj 2013

Exkursion: Hållbara Hökis

I studie- och inspirationssyfte besökte URBIO Hållbara Hökarängen. Med eminent guidning av projektledaren Emma Henriksson på...

28 maj 2013

Biofila principer på gård

Upprustningen av en bostadsgård med biofila gestaltningsprinciper tar nu form! Kv Skruven på Södermalm har...

21 maj 2013

Det myllrandes estetik

”Visst kan vi uppleva skönheten i en grusig ruderatmarksäng. Det är egentligen inte det estetiska...

20 maj 2013

Äldreboende i norrort

URBIO har i team med Ahlqvist Almqvist arkitekter blivit utvalda av Danderyd kommun att ta...

1 maj 2013

Om naturlek på Lekplatsforum

”I naturleken tränas den motoriska färdigheten samtidigt som barnet utvecklar en relation till naturen.” Missa...

22 april 2013

URBIO ritar i Brofästet, NDS

URBIO har fått i uppdrag av Tobin Properties och Einar Mattsson att arbeta med gestaltning av bostadsgård, förgårdsmark, taklandskap...

6 april 2013

Återbruk loopar resurserna

”Att loopa resurserna i urbana landskap är ett sätt för den resurskrävande byggbranschen att minska...

4 april 2013

Kajer och stråk i Finnboda

Arbetet med att utveckla det gamla varvsområdet Finnboda fortsätter. På uppdrag av HSB Bostad gestaltar...

23 mars 2013

Om att odla i staden

URBIO föreläste på Landscape Design Studio åk4, Arkitekturskolan KTH, om kontorets idéer för hur stadsodling...

14 mars 2013

Kedjehus längs Råckstavägen

URBIO har hjälpt Åke Sundvall Projekt AB och JOLIARK med landskapsplaneringen för 35 nya kedjehus...

7 mars 2013

Framtidens skolgårdsmiljöer

Den 12:e mars föreläser URBIO på Teknologisk Instituts konferens ”Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2013”...

loading
1 2 21 22 23 24