Slåtterdrönare och hömöbler

23 augusti 2018

Urbios senaste artikel på Hållbarstad.se menar vi att ängen behöver bli en betydande del av stadens grönstruktur. Många klippta gräsmattor, onödiga parkeringsplatser och stadens tak – här finns plats för massor av äng! Med slåtterdrönare kan dessa skötas mer smart, medan restprodukten, hö, återbrukas som möbler!