Den 28 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm att göra Rågsveds friområde till naturreservat. Urbio arbetar just nu på uppdrag av Exploateringskontoret med olika interventioner i reservatet, som nya skyltar, en sittbrygga, ett fågeltorn och fem nya groddammar. Väl värt ett besök när allt är klart under hösten!