Urbio tar tillsammans med Brunnberg Forshed fram ett gestaltningsprogram för förtätning av ett 60-talsområde i Ektorp, som ligger i södra delarna av Norrköping. Primärt är det utkanternas parkeringsytor som bebyggs, medan de gröna värdena i den centrala parken stärks. Bra princip tycker vi!