Om livsbejakande torg

19 februari 2019

I Urbios senaste artikel på hållbarstad.se behandlar vi vad som måste hända med våra torg framöver när arbetslivet sinar på grund av automatisering och AI. Vi menar att torgen i våra städer måste ge medborgarna livsbejakande meningsfullhet genom att bli självklara mötesplatser för vistelse och umgänge.