URBIO har tillsammans med Sandell Sandberg på uppdrag av Wallenstam tagit fram planstruktur för ny naturanpassad bebyggelse vid Apelvägen i Tyresö. Förslaget är underlag till ny detaljplan. Bebyggelsen innehåller både bostadsrätter, hyresrätter, en vårdcentral och ett äldreboende.