Äntligen! Nu är URBIO-skriften “Myllrande stadslandskap” levererad från tryckeriet! Boken är maxad med idéer för hur den framtida staden kan bli till ett bättre ställe genom värdeskapande landskapsarkitektur och hur hållbarhet  alstras genom programmet i mellanrummen.