Om vi menar allvar med att skapa biologisk mångfald i nya stadsdelar så kan urbana signalarter bli ett spännande verktyg. Urbana signalarter skulle hjälpa oss ta sikte på vad som skapar verkligt hållbara och värdetäta stadslandskap! Läs artikeln här >