URBIO har blivit inbjuden till parallellskiss om utformning av kajstråk och torgplatser i Inre Hamnen, Norrköping. Östra delen av staden står inför en omvälvande stadsutveckling och fokus ligger på att genom temporära platsbildningar skapa nya flöden och målpunkter in i den forna industrihamnen.