URBIOs vårexkursion gick i år till Malmö! Vi fick eminent guidning av Augustenborgs takträdgårdar, dagvattensystemen i Ekostaden Augustenborg, biotoptak i Hyllie och de senaste delarna av Västra Hamnen. Dessutom besökte vi Malmö Live, Urbana Villor och Milleniumskogen. Inspirerande!