Vid Bromma Kyrka ritar URBIO en klosterträdgård i anslutning till en ny absid. Klosterträdgården är avsedd för enskild kontemplation, smärre gudstjänster och som en start- och målpunkt för traktens pilgrimsleder. Uppdragsgivare är Bromma församling. Absiden ritas av Arkitektstudio Witte.