URBIO i samarbete med Kjellander Sjöberg och Urban Minds m fl är ett av de fem arkitektteam som Uppsalahem har bjudit in att ta fram konceptförslag för hur hus-i-park-området Eriksberg kan vidareutvecklas på ett robust och hållbart sätt.