Hållbar stadsutveckling i kombination med allt tätare städer för med sig både möjligheter och utmaningar. Teknologisk Institut anordnar konferens i Stockholm och URBIO´s Mattias Gustafsson är en av de inbjudna talarna – den 12:e december.