Sörmlands Museum bygger nytt i Nyköping. URBIO gestaltar utemiljön som del av verksamheten, där material har lokal anknytning och ytan anpassas för att rymma allt från evenemang och utställningar till muséets kurser och uteserveringar.