I Finnboda Hamn fortsätter stadsutvecklingen och just nu håller Finnboda Hamnplan på att byggas klart med inflyttning i oktober. URBIO har på uppdrag av HSB Bostad gestaltat en grönskande gård som står mot det karga kajområdet runt omkring.