Hör Emma Simonsson på URBIO föreläsa om naturlekplatser och myllrande lekmiljöer på  ”Skolan och förskolans utemiljö”. Konferensen anordnas av Teknologisk Institut i både Göteborg och Stockholm och går av stapeln i slutet av oktober.