URBIOs medarbetare Marc De Decker skriver om stadsbete på den digitala plattformen Hållbar stad: “Vad skulle hända om även betesdjuren återintroduceras i innerstadsnära bostadsmiljöer? Betesdjur är ju både buller- och oljefria gräsklippare.”