Det senaste numret av tidskriften PLAN (3/2015) som ges ut av Föreningen för Samhällsplanering har temat klimatanpassning. URBIO skriver om hur den rödgrönblåa tankefiguren kan hjälpa till att skapa mer resilienta och klimatsäkrade stadsstrukturer.