URBIO är ett av de team som arbetar med att utveckla koncept i de parallella uppdragen för den nya stadsdelen Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. På det senaste kunskapsseminariet anordnat av Stockholm Stad föreläste dessutom kontoret om sätt att tänka kring gröna lösningar i tidiga skeden.