Prärieplanteringar vid Wisdome

24 juni 2024

Nu har innergården vid Wisdome på Tekniska museet på Gärdet äntligen färdigställts! Här är nu ett stort inbjudande trädäck, grusytor med flyttbara möbler och nedsänkta prärieplanteringar som kan härbärgera digra mängder vatten från omgivande tak. Stockholm har blivit med ett nytt offentligt rum!