Planeringsverktyg för EST

23 februari 2021

Just nu hjälper Urbio, tillsammans med Urban Minds och Iterio, Uppsala kommun med att utveckla ett kart- och planeringsverktyg för ekosystemtjänster (EST) i kommunen. Urbio bidrar med att ta fram planer och bilder som illustrerar de olika ekosystemtjänsterna på ett informativt och lättfattligt sätt.